Promocje

Regulamin Promocji

Każdy 3ci produkt z wyprzedaży za 1zł”

z dnia 03 kwietnia 2019r

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem promocji jest firma JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Smoluchowskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000163522, NIP 946-19-14-180 zwana dalej Organizatorem.

 2. Niniejszy Regulamin jest dokumentem JS Spółki z o.o. z siedzibą w Lublinie uchwalonym przez Zarząd Spółki.

 3. Regulamin promocji jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tej promocji oraz ustalającym zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem promocji a firmą JS Spółka z o.o. będąca właścicielem oraz koordynatorem promocji.

 4. Celem promocji prowadzonej przez JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie jest zwiększenie sprzedaży określonych grup towarów w sieci Salonów La Vantil i Grejs.

 5. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w dowolnym salonie La Vantil i Grejs objętym niniejszą promocją.

 6. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

 7. Uczestnik chcąc skorzystać z promocji zobowiązany jest po wybraniu towarów poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z promocji i upewnić się co do faktu czy towary, które zamierza nabyć są objęte promocją.

 8. Uczestnik zobowiązany jest poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z promocji najpóźniej z chwilą przystąpienia do zapłaty za towary.

 9. Promocja trwa w okresie od 03 kwietnia 2019r do odwołania.

 

§ 2

Zasady i warunki Promocji

 

 1. Warunki udziału w promocji:

  1. Uczestnikiem promocji może być osoba, która zakupi trzy produkty z grupy wyprzedaż dostępne w Salonie La Vantil lub Grejs.

  2. Uczestnik ma prawo nabyć trzeci najtańszy, lub w tej samej cenie produkt z grupy wyprzedaż za 1zł.

  3. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.

 

§ 3

Zwroty i reklamacje.

 

 1. W przypadku zwrotu produktu zakupionego w promocji a nie objętego promocyjnym rabatem, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu całego towaru zakupionego w Promocji.

 2. W przypadku zwrotu produktu zakupionego w promocji, objętego promocyjnym rabatem zastosowanie ma standardowa procedura zwrotu towaru stosowana w La Vantil i Grejs

 3. Reklamacje towarów zakupionych w Promocji traktowane są jak reklamacje towarów nie objętych promocją.

 

 1. Zgodnie z Regulaminem reklamacji, zwrotów i wymiany towarów w Salonie sprzedaży La Vantil/Grejs, zwrotowi bądź wymianie nie podlegają majtki, figi, stringi, szorty, slipy, bokserki, skarpety, rajstopy i pończochy.

 

§ 4

Postanowienia końcowe.

 

 1. Regulamin określa całość zasad i warunków przebiegu Promocji i stanowi wyłączny dokument wiążący JS Sp. z o.o. i Uczestników. Wszelkie materiały o charakterze promocyjno - reklamowym dotyczące Promocji mają jedynie charakter informacji o wybranych kwestiach dotyczących Promocji i nie stanowią pełnego uregulowania zasad i warunków Promocji.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Organizator ma prawo dokonania zmian w regulaminie promocji w każdym czasie bez podania przyczyny.

 4. Organizator ma prawo do zawieszenia lub odwołania promocji w każdym czasie bez podania przyczyny.

 5. Przez nabycie towarów objętych promocją Uczestnik promocji akceptuje wszystkie postanowienia i warunki określone niniejszym regulaminem.

 6. Interpretacja i stosowanie niniejszego regulaminu należy do Organizatora promocji firma JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie.

 7. Regulamin promocji dostępny jest w Punktach Sprzedaży, wskazanych w załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu oraz w siedzibie JS Spółka z o.o.

   

   

   

  Punkty Sprzedaży biorące udział w Promocji:

  La Vantil Atrium Felicity Lublin al. W. Witosa 32 20-315

  La Vantil E. Leclerc Lublin ul. T. Zana 19 20-504

  La Vantil Galeria Olimp II Lublin al. Spółdzielczości Pracy 34 20-147

  La Vantil Galeria Olimp IV Lublin al. Spółdzielczości Pracy 20-147

   La Vantil Galeria Orkana Lublin ul. Orkana 6 20-504

  La Vantil Galeria Słoneczna Radom ul. B.Chrobrego 1 26-609

Menu podstrony