kostiumy kąpielowe

Regulamin Promocji

Odbierz bon na zakupy”

z dnia 07 grudnia 2018r

regulamin dla sklepów OUTLET dostępny TUTAJ

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem promocji jest firma JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Smoluchowskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000163522, NIP 946-19-14-180 zwana dalej Organizatorem.

 2. Niniejszy Regulamin jest dokumentem JS Spółki z o.o. z siedzibą w Lublinie uchwalonym przez Zarząd Spółki.

 3. Regulamin promocji jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tej promocji oraz ustalającym zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem promocji a firmą JS Spółka z o.o. będąca właścicielem oraz koordynatorem promocji.

 4. Celem promocji prowadzonej przez JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie jest zwiększenie sprzedaży określonych grup towarów w sieci Salonów La Vantil i Grejs.

 5. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w dowolnym salonie La Vantil i Grejs objętym niniejszą promocją.

 6. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

 7. Uczestnik chcąc skorzystać z promocji zobowiązany jest po wybraniu towarów poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z promocji.

 8. Uczestnik zobowiązany jest poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z promocji najpóźniej z chwilą przystąpienia do zapłaty za towary.

 9. Promocja trwa w okresie od 7 grudnia do odwołania.

 

§ 2

Zasady i warunki Promocji

 

 1. Warunki udziału w promocji:

  1. Uczestnikiem promocji może być osoba, która dokona zakupu Karty Podarunkowej na kwotę minimum 100zł w Salonie La Vantil lub Grejs

  2. Uczestnik promocji spełniając powyższe kryteria otrzymuje bon rabatowy o wartości 30 zł na kolejne zakupy

  3. Do jednego zakupu Karty Podarunkowej przysługuje jeden bon rabatowy

d. Bon rabatowy może zostać zrealizowany podczas zakupów za minimum 150 zł w dniach 10.01-15.02.2019r

Wartość bonu zostanie odliczona od najdroższego zakupionego produktu lub kilku produktów, jeżeli wartość najdroższego produktu będzie niższa niż wartość bonu.

e. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.

  

§ 3

Zwroty i reklamacje

 

 1. Karta podarunkowa nie podlega zwrotowi

  

§ 4

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin określa całość zasad i warunków przebiegu Promocji i stanowi wyłączny dokument wiążący JS Sp. z o.o. i Uczestników. Wszelkie materiały o charakterze promocyjno - reklamowym dotyczące Promocji mają jedynie charakter informacji o wybranych kwestiach dotyczących Promocji i nie stanowią pełnego uregulowania zasad i warunków Promocji.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Organizator ma prawo dokonania zmian w regulaminie promocji w każdym czasie bez podania przyczyny.

 4. Organizator ma prawo do zawieszenia lub odwołania promocji w każdym czasie bez podania przyczyny.

 5. Przez nabycie towarów objętych promocją Uczestnik promocji akceptuje wszystkie postanowienia i warunki określone niniejszym regulaminem.

 6. Interpretacja i stosowanie niniejszego regulaminu należy do Organizatora promocji firma JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie.

 7. Regulamin promocji dostępny jest w Punktach Sprzedaży, wskazanych w załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu oraz w siedzibie JS Spółka z o.o.

 

Punkty Sprzedaży biorące udział w Promocji:

La Vantil Galeria Widok Garwolin ul. Kościuszki 4A 08-400

Grejs - Grodzisk Mazowiecki ul. 11-go Listopada 35 05-825

Grejs - Zawiercie ul.ks.kard. Stefana Wyszyńskiego 1 42-400

La Vantil Aleja Bielany (WROCŁAW) Kobierzyce ul. Czekoladowa 5-22 55-040

La Vantil C.H. Stara Przędzalnia Żyrardów ul. Mały Rynek 7 96-300

La Vantil Galeria Piastów Legnica ul. Najświętszej Marii Panny 9 59-220

La Vantil Atrium Felicity Lublin al. W. Witosa 32 20-315

La Vantil E. Leclerc Lublin ul. T. Zana 19 20-504

La Vantil Galeria Olimp II Lublin al. Spółdzielczości Pracy 34 20-147

La Vantil Galeria Olimp IV Lublin al. Spółdzielczości Pracy 20-147

La Vantil Galeria Orkana Lublin ul. Orkana 6 20-504

Grejs - Myszków ul. Sikorskiego 53/5 42-330

Grejs - Nidzica al.. XXX-lecia 3 13-100

Grejs - Olkusz ul. Floriańska 1 32-300

Grejs - Płońsk ul. Płocka 24 09-100

La Vantil Galeria Słoneczna Radom ul. B.Chrobrego 1 26-609

La Vantil Millenium Hall Rzeszów al. Kopisto 1 35-315

La Vantil Galeria Zielona Puławy ul. Lubelska 2 24-100

La Vantil Galeria Rzeszów Rzeszów Al. Piłsudskiego 44 35-001