kostiumy kąpielowe

Regulamin Promocji dla salonów OUTLET

Odbierz bon na zakupy”

z dnia 07 grudnia 2018r

regulamin w zwykłych salonach (nie outlet) dostępny TUTAJ

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem promocji jest firma JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Smoluchowskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000163522, NIP 946-19-14-180 zwana dalej Organizatorem.

 2. Niniejszy Regulamin jest dokumentem JS Spółki z o.o. z siedzibą w Lublinie uchwalonym przez Zarząd Spółki.

 3. Regulamin promocji jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tej promocji oraz ustalającym zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem promocji a firmą JS Spółka z o.o. będąca właścicielem oraz koordynatorem promocji.

 4. Celem promocji prowadzonej przez JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie jest zwiększenie sprzedaży określonych grup towarów w sieci Salonów La Vantil i Grejs Outlet/Promo.

 5. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w dowolnym salonie La Vantil, Grejs Outlet/Promo objętym niniejszą promocją.

 6. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

 7. Uczestnik chcąc skorzystać z promocji zobowiązany jest po wybraniu towarów poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z promocji.

 8. Uczestnik zobowiązany jest poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z promocji najpóźniej z chwilą przystąpienia do zapłaty za towary.

 9. Promocja trwa wokresie od07 grudnia do odwołania.

§ 2

Zasady i warunki Promocji

 

 1. Warunki udziału w promocji:

  1. Uczestnikiem promocji może być osoba, która dokona zakupu Karty Podarunkowej na kwotę minimum 100zł w Salonie La Vantil/Grejs Outlet/Promo

  2. Uczestnik promocji spełniając powyższe kryteria otrzymuje bon rabatowy o wartości 30 zł na kolejne zakupy

  3. Do jednego zakupu Karty Podarunkowej przysługuje jeden bon rabatowy

d. Bon rabatowy może zostać zrealizowany podczas zakupów za minimum 150 zł w dniach 10.01-15.02.2019r

Wartość bonu zostanie odliczona od najdroższego zakupionego produktu lub kilku produktów, jeżeli wartość najdroższego produktu będzie niższa niż wartość bonu.

e. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.

  

§ 3

Zwroty i reklamacje

 

 1. Karta podarunkowa nie podlega zwrotowi 

§ 4

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin określa całość zasad i warunków przebiegu Promocji i stanowi wyłączny dokument wiążący JS Sp. z o.o. i Uczestników. Wszelkie materiały o charakterze promocyjno - reklamowym dotyczące Promocji mają jedynie charakter informacji o wybranych kwestiach dotyczących Promocji i nie stanowią pełnego uregulowania zasad i warunków Promocji.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Organizator ma prawo dokonania zmian w regulaminie promocji w każdym czasie bez podania przyczyny.

 4. Organizator ma prawo do zawieszenia lub odwołania promocji w każdym czasie bez podania przyczyny.

 5. Przez nabycie towarów objętych promocją Uczestnik promocji akceptuje wszystkie postanowienia i warunki określone niniejszym regulaminem.

 6. Interpretacja i stosowanie niniejszego regulaminu należy do Organizatora promocji firma JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie.

 7. Regulamin promocji dostępny jest w Punktach Sprzedaży, wskazanych w załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu oraz w siedzibie JS Spółka z o.o.

   

   

  Punkty Sprzedaży biorące udział w Promocji:

  La Vantil - Nowy Targ ul. Krzywa 9 34-400

  La Vantil - Płońsk ul. Grunwaldzka 9 09-100

  La Vantil Graffica Rzeszów Plac Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli 19 35-025

  La Vantil Outlet Galeria Dekada Sieradz ul. Wojska Polskiego 11 98-200

  La Vantil FASHION (WROCŁAW) Wrocław ul.Graniczna 2 54-610

  La Vantil Outlet Revia Park Zamość ul. Lubelska 40 22-400

  La Vantil Outlet FACTORY (POZNAŃ) Luboń ul. Dębiecka 1 62-030