Sklepy

Regulamin Promocji dla salonów OUTLET

Rozdajemy pieniądze”

z dnia 07 grudnia 2018r

regulamin w zwykłych salonach (nie outlet) dostępny TUTAJ

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem promocji jest firma JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Smoluchowskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000163522, NIP 946-19-14-180 zwana dalej Organizatorem.

 2. Niniejszy Regulamin jest dokumentem JS Spółki z o.o. z siedzibą w Lublinie uchwalonym przez Zarząd Spółki.

 3. Regulamin promocji jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tej promocji oraz ustalającym zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem promocji a firmą JS Spółka z o.o. będąca właścicielem oraz koordynatorem promocji.

 4. Celem promocji prowadzonej przez JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie jest zwiększenie sprzedaży określonych grup towarów w sieci Salonów La Vantil i Grejs Outlet/Promo.

 5. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w dowolnym salonie La Vantil, Grejs Outlet/Promo objętym niniejszą promocją.

 6. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

 7. Uczestnik chcąc skorzystać z promocji zobowiązany jest po wybraniu towarów poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z promocji.

 8. Uczestnik zobowiązany jest poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z promocji najpóźniej z chwilą przystąpienia do zapłaty za towary.

 9. Promocja trwa wokresie od07 grudnia do odwołania.

 

§ 2

Zasady i warunki Promocji

 

 1. Warunki udziału w promocji:

  1. Uczestnikiem promocji może być osoba, która dokona zakupów na kwotę minimum 150zł w Salonie La Vantil/Grejs Outlet/Promo.

  2. Uczestnik promocji spełniając powyższe kryteria otrzymuje rabat według poniższych wytycznych:

- przy zakupach za minimum 150 zł – Klient otrzymuje rabat o wartości 15 zł

- przy zakupach za minimum 200 zł – Klient otrzymuje rabat o wartości 20 zł

- przy zakupach za minimum 300 zł – Klient otrzymuje rabat o wartości 30 zł

c. Rabat zostanie naliczony od razu, wartość przysługującego rabatu odliczona zostanie od najdroższego produktu lub zostanie rozłożona na kilka produktów, jeżeli wartość najdroższego produktu będzie niższa od przysługującego rabatu

d. Do jednego paragonu przysługuje jeden rabat 15 zł, 20 zł lub 30 zł w zależności od uzyskanej kwoty zakupów, rabaty nie sumują się

e. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.

 

§ 3

Zwroty

 

 1. W przypadku zwrotu produktu zakupionego w promocji a nie objętego promocyjnym rabatem, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu także produktu przecenionego, objętego dodatkowym rabatem.

 2. W przypadku zwrotu produktu przecenionego, objętego dodatkowym rabatem zastosowanie ma standardowa procedura zwrotu towaru stosowana w La Vantil i Grejs

 3. Reklamacje towarów zakupionych w Promocji traktowane są jak reklamacje towarów nie objętych promocją.

 4. Zgodnie z Regulaminem reklamacji, zwrotów i wymiany towarów w Salonie sprzedaży La Vantil/Grejs, zwrotowi bądź wymianie nie podlegają: bielizna sexy Obsessive, majtki, figi, stringi, szorty, slipy, bokserki, skarpety, rajstopy i pończochy.

 

 

§ 4

Postanowienia końcowe.

 

 1. Regulamin określa całość zasad i warunków przebiegu Promocji i stanowi wyłączny dokument wiążący JS Sp. z o.o. i Uczestników. Wszelkie materiały o charakterze promocyjno - reklamowym dotyczące Promocji mają jedynie charakter informacji o wybranych kwestiach dotyczących Promocji i nie stanowią pełnego uregulowania zasad i warunków Promocji.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Organizator ma prawo dokonania zmian w regulaminie promocji w każdym czasie bez podania przyczyny.

 4. Organizator ma prawo do zawieszenia lub odwołania promocji w każdym czasie bez podania przyczyny.

 5. Przez nabycie towarów objętych promocją Uczestnik promocji akceptuje wszystkie postanowienia i warunki określone niniejszym regulaminem.

 6. Interpretacja i stosowanie niniejszego regulaminu należy do Organizatora promocji firma JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie.

 7. Regulamin promocji dostępny jest w Punktach Sprzedaży, wskazanych w załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu oraz w siedzibie JS Spółka z o.o.

 

Punkty Sprzedaży biorące udział w Promocji:

La Vantil - Nowy Targ ul. Krzywa 9 34-400

La Vantil - Płońsk ul. Grunwaldzka 9 09-100

La Vantil Graffica Rzeszów Plac Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli 19 35-025

La Vantil Outlet Galeria Dekada Sieradz ul. Wojska Polskiego 11 98-200

La Vantil FASHION (WROCŁAW) Wrocław ul.Graniczna 2 54-610

La Vantil Outlet Revia Park Zamość ul. Lubelska 40 22-400

La Vantil Outlet FACTORY (POZNAŃ) Luboń ul. Dębiecka 1 62-030

 

 

 

 

 

 

 

Menu podstrony